نمایندگان ارشد هسته‌ای کره جنوبی، آمریکا و ژاپن درباره مسائل کره شمالی گفت وگو کردند


تهران- ایرنا- کیم گان نماینده ویژه کره جنوبی در امور صلح و امنیت شبه جزیره کره در سئول با جونگ پاک و هیرویوکی نامازو همتایان آمریکایی و ژاپنی خود دیدار و گفت وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85358551/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84