نگرانی ژاپن از پروازهای مشترک بمب‌افکن‌های روسیه و چین


تهران- ایرنا – فومیو کشیدا نخست‌وزیر ژاپن نگرانی و احتیاط خود را درباره پروازهای مشترک بمب‌افکن‌های روسیه و چین بر فراز آب های نزدیک به این کشور اعلام کرد و هشدار داد کشورش با سخت‌ترین و پیچیده ترین محیط امنیتی در دوران پس از جنگ روبه روست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85287180/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86