هزینه ۳۶.۱ میلیارد ینی مالیات‌دهندگان ژاپنی برای بازفرآوری سوخت هسته‌ای مصرف‌شده


تهران- ایرنا- آژانس انرژی اتمی ژاپن اعلام کرد که بازفرآوری سوخت هسته‌ای مصرف شده در این کشور به هزینه‌ای برابر با ۳۶.۱ میلیارد ین (۲۸۰ میلیون دلار) نیاز دارد که از جیب مالیات‌دهندگان تامین خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000653/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DB%B3%DB%B6-%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA