هشدار نخست وزیر کره جنوبی به پزشکان درباره ایجاد خلا در مراقبت‌های پزشکی
تهران – ایرنا – در پی افزایش درخواست‌ها برای اعتراضات پزشکان کره جنوبی نسبت به تصمیم اخیر دولت برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشکده‌های پزشکی، نخست وزیر این کشور امروز (یکشنبه) از آنان خواست از اقدامات جمعی خودداری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85390860/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C