هشدار پیونگ‌یانگ نسبت به فعالیت‌های جاسوسی آمریکا و کره‌جنوبی
تهران- ایرنا- کره‌شمالی نسبت به افزایش فعالیت‌های جاسوسی آمریکا و کره‌جنوبی هشدار داد و آن را عامل افزایش تنش در شبه جزیره کره عنوان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85388940/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C