واکنش چین به حمله آمریکا و انگلیس به یمن


تهران – ایرنا – پس از حملات ایالات متحده و بریتانیا به به چند شهر یمن، چین روز جمعه از همه طرف‌ها خواست تا از گسترش درگیری جلوگیری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85351486/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%85%D9%86