وزارت خارجه چین سفیر آلمان را احضار کرد


تهران-ایرنا- سفیر آلمان در پکن امروز (پنجشنبه) در پی اتهامات برلین مبنی بر دستگیری تعدادی از جاسوسان مرتبط با چین به وزارت امور خارجه احضار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85456966/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF