وزیرامورخارجه چین در اجلاس گروه ۲۰ خواستار چندجانبه‌گرایی واقعی شد

اعضای گروه ۲۰ در نشست بالی درباره موضوعاتی از جمله آتش‌بس و پایان دادن به خصومت‌ها، احیای اقتصاد جهانی پس از دوران همه گیری ویروس کرونا،  زنجیره تامین و صنعت و امنیت غذا و انرژی به بحث و تبادل نظر پرداختند و توافق کردند همه اقدامات لازم را برای تقویت چندجانبه گرایی، کاهش بی اعتمادی و جلوگیری از تقسیم  و تجزیه جهانی انجام دهند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84816516/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8Cبه گزارش روز شنبه ایرنا از خبرگزاری «شینهوا»، وانگ ئی وزیر امورخارجه چین طی سخنرانی در اجلاس وزیران امورخارجه کشورهای گروه ۲۰ در «بالی» اندونزی گفت اعضای این گروه باید شرکای یکدیگر باشند و با احترام متقابل و مشاوره گام‌های یکسان کنار یکدیگر بردارند. 

وزیر امورخارجه چین خاطرنشان کرد اعضای گروه ۲۰ باید هماهنگی میان خود را در مسائلی از قبیل سیاست های اقتصادی کلان برای احیا و رشد اقتصاد جهانی تقویت کنند.

وزیر خارجه چین همچنین تاکید کرد چین به ترغیب دو طرف روسیه و اوکراین برای مذاکرات صلح ادامه خواهد داد و همواره طرفدار صلح باقی می‌ماند. 

وی در ادامه افزود این شراکت به معنای هم‌زیستی صلح‌آمیز و همکاری بُرد-بُرد است که باید فراگیری و اتصال اعضا به یکدیگر را نیز دربرداشته باشد. 

وی همچنین درباره سیستم تجارت چندجانبه گفت اعضای گروه ۲۰ باید مشترکا برای حفظ زنجیره تامین برای کاهش فشار تورم جهانی تلاش کنند.