وزیر دفاع سابق کره جنوبی سفیر سئول در استرالیا شد


تهران – ایرنا – وزیر دفاع سابق کره جنوبی امروز (یکشنبه) عازم استرالیا شد تا ماموریت خود را به عنوان سفیر ارشد سئول در کانبرا آغاز کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85414542/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF