وزیر دفاع چین: آماده همکاری با روسیه برای حفظ امنیت جهانی هستیم


تهران- ایرنا – وزیر دفاع چین با استقبال از دستاوردهای قابل توجه همکاری نزدیک با ارتش روسیه گفت کشورش آمادگی تقویت همکاری برای ایجاد مشارکت های جدید در راستای ثبات و امنیت جهانی با مسکو دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085274/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85