وزیر دفاع کره جنوبی خواستار تقویت توان رزمی سئول در مقابل تهدیدهای پهپادی کره شمالی شد


تهران- ایرنا- شین وون سیک وزیر دفاع کره جنوبی با اشاره به تهدیدهای فزاینده پهپادهای کره شمالی، خواستار تقویت سازمان دفاعی و توان رزمی این کشور در مقابله با این تهدیدهای پیونگ یانگ شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85348171/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C