وعده ژاپن برای ابتکار عمل جدید در حل بحران غزه


تهران- ایرنا – یوکو کامیکاوا وزیر امورخارجه ژاپن اعلام کرد کشورش ابتکار عمل را در تلاش های جهانی برای پرداختن به بحران انسانی در نوار غزه باتوجه به افزایش تنش ها میان اسرائیل و فلسطین بدست خواهد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85286702/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D9%87