پاکستان قرارداد واردات ۳۰۰ هزار تن گندم از روسیه را امضا کرد


تهران- ایرنا- دولت پاکستان توافقنامه ای به ارزش ۱۱۲ میلیون دلار با یک شرکت دولتی روسیه برای واردات ۳۰۰ هزار تن گندم امضا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84929813/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF