پکن: آمریکا بار دیگر حاکمیت ملی ما را نقض کرد


تهران – ایرنا – سخنگوی ارتش چین اعلام کرد که ارتش آمریکا امروز ( ۱۵ آذر) با عبور دادن یک فروند هواپیمای نظامی از تنگه تایوان، بار دیگر حاکمیت ملی چین را نقض کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85313682/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF