پکن: اساس همکاری با واشنگتن احترام و منافع متقابل است


تهران- ایرنا- سخنگوی سفارت چین در آمریکا در واکنش به خارج شدن نام یکی از مراکز تحقیقاتی دولتی کشورش از فهرست تحریم آمریکا، گفت: همکاری پکن با واشنگتن بر اساس «اصول احترام، برابری و منافع متقابل» صورت می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85320935/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA