پکن: تحریم‌های یکجانبه آمریکا قوانین تجارت جهانی را تضعیف کرده است


تهران- ایرنا- وزارت بازرگانی چین با صدور بیانیه‌ای با محکوم کردن تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های چینی به دلیل همکاری با روسیه، این تحریم‌ها را عامل تضعیف نظم و قوانین تجارت جهانی خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283771/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87