پکن: شکاف بزرگی بین روسیه و اوکراین در مورد مذاکرات صلح وجود دارد


تهران – ایرنا – نماینده چین در امور اوراسیا از وجود شکاف بزرگ بین روسیه و اوکراین در خصوص مذاکره برای حل اختلافات و پایان دادن به جنگ خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85424381/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF