پکن: مانورهای ایران، چین و روسیه برای امنیت منطقه مهم است


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت دفاع چین با بیان اینکه رزمایش مشترک اخیر نیروهای دریایی ایران، چین و روسیه موجب تقویت همکاری‌های سه کشور شده است، گفت: رزمایش‌های تهران، پکن و مسکو برای ایران حائز اهمیت است. امنیت منطقه.”

منبع: https://www.irna.ir/news/85429813/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA