پکن: چین و انگلیس برای افزایش امنیت و حفظ صلح تلاش کنند
تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه چین در دیدار با همتای انگلیسی خود، تلاش دو کشور را به‌عنوان اعضای دائم شورای امنیت در ایفای نقش بیشتر به نفع افزایش امنیت و حفظ صلح در جهان خواستار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85389336/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF