پکن: کانادا تبلیغ «تئوری تهدید چین» را متوقف کند
تهران- ایرنا- وانگ یی وزیر خارجه چین در دیدار با ملانی جولی همتای کانادایی خود، با توجه به ادعاهای اتاوا در مورد دخالت پکن در امور داخلی‌اش از این کشور خواست تا تبلیغ «تئوری تهدید چین» را متوقف کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85390212/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF