پکن یک نرم‌افزار خارجی اطلاعات جغرافیایی را تهدید علیه امنیت ملی خواند


تهران- ایرنا- وزارت امنیت ملی چین اعلام کرد نرم‌افزار خارجی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) که در صنایع مهم چینی استفاده شده، برخی از اسناد مهم دولتی را جمع‌آوری و مخابره می‌کند که این امر تهدید علیه امنیت ملی این کشور محسوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85318431/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA