پیامدهای دیدار بایدن و شی بر اقتصاد شکننده جهان


تهران- ایرنا – به اعتقاد کارشناسان امور بین الملل، دیدار آتی «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا و «شی جین پینگ» همتای چینی وی به عنوان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان می‌تواند پیامدهای جهانی داشته باشد بطوریکه اقتصاد بین الملل از تنش زدایی بین آمریکا- چین بهره ببرد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85288524/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86