پیام تبریک وزیر امور خارجه ژاپن به مناسبت عید نوروز


تهران – ایرنا – یوکو کامیکاوا وزیر امور خارجه ژاپن در پیامی فرا رسیدن نوروز را به همه مردم جهان تبریک گفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85423416/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2