چرا ویتنام، به «ببر اقتصادی آسیا» معروف است؟
تهران-ایرنا – به اعتقاد کارشناسان، اقتصاد ویتنام در سه دهه روند صعودی به خود گرفته است و تبلور این رشد را در تولید ناخالص داخلی، گردشگری، سرمایه‌گذاری خارجی و پروژه های زیرساختی در این کشور می توان شاهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85392368/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA