چین: آمریکا، تایوان را به انبار باروت تبدیل کرده است


تهران-ایرنا- وزارت دفاع چین روز پنجشنبه به آمریکا هشدار داد که از مداخله در تایوان و دریای جنوب چین دست بردارد و گفت که فروش تسلیحات آمریکا به تایوان, این جزیره را به انبار باروت تبدیل کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85308089/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA