چین از آمریکا خواست تا دارایی های خود در افغانستان را آزاد کند


تهران- ایرنا- نماینده ویژه چین در افغانستان بار دیگر از آمریکا خواست 7 میلیارد دلار از دارایی های خارجی افغانستان را آزاد کند و تحریم های یکجانبه این کشور را لغو کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85393915/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF