چین: از دولت برزیل حمایت می کنیم/ داسیلو ثبات را برقرار خواهد کرد


تهران- ایرنا – سخنگوی وزارت امورخارجه چین خاطرنشان کرد چین از نزدیک شرایط و اوضاع جاری در برزیل را دنبال می کند و قاطعانه از اقدامات دولت برزیل برای آرام کردن شرایط و برقراری نظم و ثبات این کشور پشتیبانی می کتد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994302/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF