چین از شناسایی یک جاسوس وابسته به سیا خبر داد


تهران- ایرنا- یک رسانه چینی بامداد جمعه گزارش داد که پکن یک جاسوس وابسته به آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) را شناسایی کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85195456/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF