چین بار دیگر خواستار آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و فلسطین شد


تهران – ایرنا- سخنگوی وزارت امورخارجه چین با تکرار موضع قبلی خود، تاکید کرد که پکن خواستار آتش‌بس فوری بین اسرائیل و فلسطین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85292224/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF