چین با هدف تقویت اقتصاد، حضور گردشگران آمریکایی را تسهیل کرد


تهران – ایرنا –چین با هدف احیای گردشگری و تقویت اقتصاد خود، از اول ژانویه ( 12 دی ) درخواست روادید برای گردشگران از آمریکا را ساده می‌کند و مدارک مورد نیاز را کاهش می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85337835/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF