چین: برای دستیابی به صلح در فلسطین تلاش خواهیم کرد


تهران-ایرنا- پس از اینکه پکن هفته گذشت ریاست ماهانه شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده گرفت، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور برای دستیابی به صلح در سرزمین‌های فلسطینی تلاش خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283119/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF