چین بر اتخاذ سیاست خارجی مستقل توسط استرالیا تاکید کرد


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه چین در دیدار با نخست وزیر سابق استرالیا تاکید کرد که دولت کانبرا سیاست خارجی مستقلی را در پیش گرفته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85424005/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF