چین: جامعه جهانی در مقابل یکجانبه‌گرایی آمریکا بایستد


تهران- ایرنا- «وانگ ونبین» سخنگوی وزارت خارجه چین از جامعه بین‌المللی خواست تا در مقابل یکجانبه‌گرایی، سیاست‌های حمایت‌گرایی از صنایع خود و محدودیت‌های اقتصادی آمریکا علیه کشورهای دیگر بایستد و به این رویکردها «نه» بگوید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969514/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%AF