چین حرف و عمل آمریکا در قبال جنگ غزه را «متناقض» عنوان کرد


تهران- ایرنا- دیپلمات ارشد چین در سازمان ملل در واکنش به وتوی قطعنامه آتش‌بس بشردوستانه در غزه توسط آمریکا اعلام کرد که چشم‌پوشی از ادامه جنگ در غزه با ادعای اهمیت دادن به جان انسان‌ها در این منطقه متناقض است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85316139/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF