چین حمله به کنسولگری ایران در دمشق را محکوم کرد


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه چین حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق را محکوم کرد و تاکید کرد که امنیت اماکن دیپلماتیک نباید نقض شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85432737/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF