چین خواستار برگزاری کنفرانس صلح فراگیر درباره فلسطین شد / پکن طرح چهار ماده‌ای پیشنهاد داد


تهران- ایرنا- وانگ یی وزیر خارجه چین اعلام کرد که این کشور خواستار برگزاری یک کنفرانس صلح فراگیر و موثرتر در مورد مساله فلسطین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85354341/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%DA%A9%D9%86