چین دیدار آمریکایی‌ها با رئیس تایوان را محکوم کرد


تهران- ایرنا- وزارت خارجه چین دیدار بین مقام‌های آمریکایی و تسای اینگ وون رئیس دولت تایوان در ایالت کالیفرنیا را به شدت محکوم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075219/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF