چین: رویکرد آمریکا در قبال موضوع هسته‌ای ایران مصداق استاندارد دوگانه است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین، درباره تفاوت در نوع رویکرد و رفتار آمریکا در قبال موضوع هسته ای ایران و مسائل هسته ای مرتبط با برخی دیگر کشورها از جمله ارسال اورانیم غنی شده ۹۰ درصد توسط آمریکا و انگلیس به استرالیا، تاکید کرد که رفتار آمریکا و انگلیس در قبال موضوع هسته‌ای ایران، مصداق استانداردهای دوگانه از سوی آن‌هاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135507/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF