چین: سرنوشت خاورمیانه باید در دستان مردم این منطقه باشد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین در مورد نشست سه جانبه جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و چین گفت: ما همواره در کنار کشورهای مسلمان بوده و معتقد هستیم که سرنوشت خاورمیانه باید در دستان مردم این منطقه باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85325960/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF