چین: ما با مردم فلسطین هستیم


تهران – ایرنا – دستیار وزیر امور خارجه چین با تاکید بر اینکه عدم تصویب تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره عضویت کامل فلسطین در این سازمان برای بشریت ناراحت کننده است، گفت: پکن و اکثریت کشورها در کنار مردم فلسطین هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85449839/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85