چین نظارت بر امنیت زیستی جهانی را افزایش می‌دهد


تهران- ایرنا- وزارت خارجه چین اعلام کرد که این کشور نظارت بر امنیت زیستی جهانی را افزایش می‌دهد و کمک بیشتری به توسعه مشترک و امنیت بین‌المللی خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975166/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF