چین همه اتباع خود را از نوار غزه خارج کرد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد کلیه اتباع چین که پس از حملات اسرائیل در نوار غزه بودند از این محاصره خارج شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85291667/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF