چین و سنگاپور رزمایش دریایی مشترک برگزار می کنند


تهران- ایرنا- نیروی دریایی سنگاپور و چین قرار است در ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت) تمرینات نظامی مشترک خود از سرخواهند گرفت که پیشتر به دلیل همه گیری کووید-۱۹ به حال تعلیق درآمده بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091898/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF