چین و ویتنام در مسیر تعمیق همکاری‌های تجاری


تهران- ایرنا- رسانه‌های ویتنام خبر دادند: وزیر امور خارچه چین، روز پنجشنبه به ویتنام سفر می‌کند؛ سفری که هدف از آن تعمیق روابط تجاری به ویژه در حوزه کشاورزی عنوان شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85306554/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C