چین: ژاپن باید خسارت‌های ناشی از رهاسازی پساب نیروگاه فوکشیما را جبران کند


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امورخارجه چین تاکید کرد: ژاپن باید به خواسته‌های قانونی ذی‌نفعان برای ارزیابی و جبران خسارت ناشی از رهاسازی پساب نیروگاه فوکوشیما رسیدگی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85306048/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%88%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7