ژاپن دارایی‌های اعضا و شرکت‌های مرتبط با حماس را مسدود کرد


تهران- ایرنا – ژاپن در بحبوحه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه دارایی های ۹ نفر از اعضای حماس و یک شرکت مرتبط به آن را مسدود و تحریم هایی بر روی این سازمان اعمال کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85276018/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF