ژاپن و استرالیا قرارداد همکاری‌های نظامی امضا کردند


تهران-ایرنا- وزرای دفاع ژاپن و استرالیا سندی مبنی بر همکاری دو کشور در زمینه نظامی و مانورهای هوایی امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131089/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF