ژاپن و فیلیپین همکاری نظامی و دفاعی خود را تقویت می‌کنند


تهران- ایرنا- مقامات ژاپن و فیلیپین با امضای یک بسته کمک نظامی برای مذاکرات در مورد پیمان دفاعی که استقرار نظامیان دو کشور را در سرزمین‌های مورد توافق ممکن می‌کند، متعهد شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85279924/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF