ژاپن و وزیران جزایر اقیانوس آرام همکاری می‌کنند
تهران – ایرنا – انتطار می‌رود، ژاپن و کشورهای اقیانوس آرام امروز دوشنبه همکاری خود را برای حفظ نظم آزاد و باز دریایی در نشست وزیران در فیجی اعلام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85384127/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF