ژاپن پرداخت یارانه انرژی و بنزین را تمدید می کند


تهران – ایرنا – دولت ژاپن قرار است پرداخت یارانه بنزین و سایر انرژی ها را از پایان سال جاری میلادی تا پایان آوریل سال آینده به دلیل افزایش قیمت ها تمدید کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85269263/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF